CREATIEVE ONTWIKKELING

Het belangrijkste bij het stimuleren van de creatieve ontwikkeling is dat de kinderen er plezier in hebben. Een kind moet kunnen experimenteren. Daarom laten wij de kinderen veel tekenen en allerlei spelletjes spelen die hun creativiteit stimuleren.

KINDEREN EN CREATIVITEIT

Het mooie aan een kindergeest is dat deze nog geen conventies kent. Dat iets op een bepaalde manier ‘behoort’ te zijn, komt doorgaans niet in ze op. Ook hebben ze een natuurlijke drang om te onderzoeken en te experimenteren. Voor een kind is immers alles nog nieuw. Kinderen zijn daardoor erg ontvankelijk voor creativiteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vele activiteiten op kinderdagverblijven en scholen bestaan uit knutsel- en schilderwerkjes.

STIMULEREN VAN CREATIVITEIT

Hoe kun je die creativiteit nu stimuleren? Misschien is dat niet de juiste vraag om te stellen. Net zoals je het leren lopen in principe niet hoeft te stimuleren, hoeft dat ook niet bij creativiteit. Wel moet er de mogelijkheid geschapen worden om creatief bezig te zijn. Een betere vraag is dus hoe je de juiste randvoorwaarden schept voor je kind om zich creatief te kunnen ontwikkelen.

RUIMTE VOOR VRIJ DENKEN

Let op dat je als ouder niet onnodig conventies oplegt aan je kinderen. Een kind dat een boom nadoet hoeft niet stil te staan. Gras dat getekend wordt hoeft niet groen te zijn. Sowieso hoeft iets dat gemaakt wordt niet per se iets voor te stellen. De beleving van het materiaal is leerzamer dan het resultaat van het proces.

OPEN DIALOOG

Ga regelmatig met je kind een open dialoog aan op zijn niveau. Dit doe je door vragen te stellen waar geen concreet antwoord op hoeft te komen. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding van een probleem: “Hoe zullen we dit oplossen?”. Of als wedervraag op een vraag van je kind, laat hem of haar zelf fantaseren over mogelijkheden. Wanneer er antwoorden komen die niet stroken met de werkelijkheid, corrigeer dan niet, maar benoem bijvoorbeeld dat het knap bedacht is.

Waarom puzzelen belangrijk is voor kinderen

De puzzel gaat al decennia lang mee als favoriete speelgoedje. En dat is niet toevallig. Heel wat kinderen vinden puzzelen gewoon echt leuk. Bovendien stimuleert puzzelen de ontwikkeling van je kindje.” -Sarah Vanden Avenne, pedagoge bij Kind en Gezin.

Puzzelen leert samenwerken

Puzzelen heeft ook een sociale functie. Want kinderen puzzelen vaak samen met mama of papa, met de meester of juf of met leeftijdsgenootjes. En dan wordt er gepraat en contact gelegd. Laat je de kinderen om beurten een stukje neerleggen, dan leren ze ook om elkaar te helpen. En met een beetje geluk werken ze in alle rust samen.

Meer op https://kiind.nl/creativiteit-is-vrij-denken/

Advertentie