DUUR VAN OPVANG

Uw kind kan volledige of halve dagen opgevangen worden. Onder een halve dag verstaat men een opvang gedurende maximum 5 uur en is er één maaltijd voorzien.

Meer dan 5 uur opvang wordt aangerekend als een volledige opvangdag.

Het berekende bedrag van de bijdrage (dagprijs) is 100%, dit is de bijdrage voor een verblijf die minstens 5 uur duurt per dag per kind.

De bijdrage wordt op basis van de verblijfsduur aangepast en bedraagt per dag per kind:

  • 60% van de bijdrage voor een verblijf minder dan 5 uur
  • 160% van de bijdrage voor een verblijf meer dan 11 uur