VRAGEN?

Wat als ik andere vragen heb?

Graag nodigen wij je in eerste instantie uit eventuele dingen waaromtrent je je vragen stelt of waarmee je niet akkoord gaat, in een zo vroeg mogelijk stadium aan te kaarten bij de begeleidster of de leidinggevende. Samen zullen wij trachten tot een oplossing te komen.

Je kan je klacht ook schrift gelijk formuleren (reactieformulier) en bezorgen aan de leidinggevende of deponeren in onze bus.
Wij garanderen je dat elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier geregistreerd, behandeld en beantwoord wordt.
Discussiepunten in verband met klachten, waarvan je de indruk hebt dat zij ontoereikend beantwoord werden, kunnen ook voorgelegd worden aan de klachtendienst van:

Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel.
Tel: 02.533.14.14
E-mail: klachtendienst@kindengezin.be