UITSTAPPEN

Worden de ouders verwittigd bij eventuele uitstappen?

Indien wij een uitstap maken worden de ouders tijdig hiervan ingelicht. De ouders hebben de vrije keuze of hun kind al dan niet meegaat.
Wanneer wij op uitstap gaan voorzien wij extra begeleiding door vb ouders, grootouders, stagiaires,… .

Wij voorzien opvang in ons kinderdagverblijf voor de kinderen die niet deelnemen aan de activiteit.