WERKING

Bij werking over ons kinderdagverblijf komt u meer te weten over de units. Het dagverloop van het kinderdagverblijf geeft een duidelijke weergave van wat uw kind tijdens de dag doet. Als ouders ben je ook graag op de hoogte van wat de afspraken zijn omtrent de voeding van uw kind en het al dan niet meegeven van flessenvoeding.

Bij tarieven kan u informatie vinden over de duur van de opvang en de ouderbijdrage. Vervolgens vindt u ook informatie terug over hoe de facturatie verloopt en hoeveel de inschrijvingsprijs bedraagt.