OVER ONS

Bij over ons vindt u heel wat interessante informatie terug over ons kinderdagverblijf. Wij maken een onderscheid tussen een aantal belangrijke zaken die handig zijn om te weten.

Eerst en vooral ontvangt u een overzicht van de missie van onze organisatie. Bij de missie krijgt u een idee van wat wij willen bereiken de manier hoe wij onze doelen hopen te bereiken. Vervolgens krijgen de ouders ook heel wat informatie over de waarden en normen waar er heel wat te vinden is rond waar wij als kinderdagverblijf belang aan hechten. Deze missie en waarden & normen hebben we als kinderdagverblijf vertaald in het beleid. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat jullie ouders een duidelijke overzicht hebben over ons team Dit maakt voor u als ouder makkelijk om de stap te maken naar Kinderdagverblijf Pierrot waar ieder kind van harte welkom is!