INSCHRIJVINGSPRIJS

Inschrijving en opname

Ons kinderdagverblijf staat open voor alle kinderen, maar neemt bij voorrang kinderen op:

  • van ouders die door werkomstandigheden hun kinderen tijdens de dag niet zelf kunnen opvangen;
  • de vanwege sociale en/of pedagogische motieven wenselijk is dat zij gedurende de dag opvang en begeleiding krijgen buiten het gezin;
  • van wie reeds een broertje of zusje is ingeschreven in ons kinderdagverblijf;
  • van wie de ouders het laagste inkomen hebben;
  • van alleenstaande ouders;
  • vluchtelingen;
  • anderstaligen;

Waarborg

Door het groot aantal aanvragen zijn wij genoodzaakt om een reservatiegeld van 100,00 euro te vragen, om te voorkomen dat ouders op verschillende plaatsen reserveren. Aldus zouden wij onnodig een plaats vrijhouden en andere kinderen weigeren of op de wachtlijst plaatsen.

Dit reservatiegeld is een waarborg en wordt bij de laatste effectieve factuur of de laatste factuur naschoolse opvang verrekend. Indien om één of andere reden het kind niet naar het kinderdagverblijf komt houden wij ons het recht toe het geld niet terug te betalen.