MISSIE

Binnen onze groepsopvang bieden we een persoonlijke, kwalitatief goede en verantwoorde opvang aan voor kinderen van 0 tot 3.5 jaar, dit in een aangepaste infrastructuur en inrichting volgens de norm van het decreet. Hierbij voorzien we de dagopvang van kinderen voor ze naar de basisschool gaan en in de overgangsperiode tussen de groepsopvang en de basisschool. Op deze manier houden we rekening met de individuele groeikansen van het kind en trachten we de overgang naar school zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Kinderen die bij ons ingeschreven zijn kunnen tijdens verlofperiodes bij ons nog worden opgevangen, als ze reeds naar school gaan tot de leeftijd van  3,5 jaar . Dit kan wel alleen maar mits duidelijke afspraken tussen ouders en de groepsopvang.

Wij geven voorrang aan kinderen:

  • van ouders die door werkomstandigheden hun kinderen tijdens de dag niet zelf kunnen opvangen;
  • die vanwege sociale en/of pedagogische motieven wenselijk is dat zij gedurende de dag opvang en begeleiding krijgen buiten het eigen gezin;
  • van wie reeds een broertje of zusje is ingeschreven in onze groepsopvang;
  • van wie de ouders het laagste inkomen hebben;
  • van alleenstaande ouders;
  • vluchtelingen;

Onze groepsopvang staat ook open voor sporadische noodopvang. Bij plotse sociale, dwingende omstandigheden kunnen niet-ingeschreven kinderen bij ons terecht voor opvang. Hiervoor trachten we dagelijks twee plaatsen vrij te houden indien deze noodzaak zich zou voordoen. Bijvoorbeeld bij opleiding, sollicitatie,ziekte van de ouder, grootouder,…

Ouders krijgen ook de mogelijkheid om week na week hun opvanguurrooster in functie van hun noden aan te passen. Dit houdt in dat de ouders hun kind bij ons brengen naargelang de eigen nood.

Zo kan het zijn dat een kind soms één dag per week aanwezig is of zelfs maar 3 uur. Wij maken hierin geen onderscheid. De ouders dienen slechts op voorhand hun noden kenbaar te maken aan de hand van een maandelijks opvangrooster.

Binnen onze groepsopvang staan we ook open voor inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte. De verantwoordelijke van de groepsopvang zal hiervoor met de ouders een uitgebreid intake – gesprek aangaan en een uitgebreid rapport maken voor het personeel. Dit om zo goed mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de specifieke noden van het kind. Het is ook de SPP die het kind zal opvolgen en bij noodzaak overleg zal plegen met de ouders om eventueel door te verwijzen.

Onze groepsopvang staat ook open voor sporadische noodopvang: Occasionele opvang. Bij plotse sociale, dwingende omstandigheden kunnen niet-ingeschreven kinderen bij ons terecht voor opvang. Hiervoor trachten we dagelijks twee plaatsen vrij te houden indien deze noodzaak zich zou voordoen. Dit kan gedurende een periode van 6 maand. Bijvoorbeeld bij opleiding, sollicitatie, ziekte van de ouder, grootouder, …

Ouders krijgen ook de mogelijkheid om week na week hun opvanguurrooster in functie van hun noden aan te passen. Dit houdt in dat de ouders hun kind bij ons brengen naargelang de eigen nood. Zo kan het zijn dat een kind soms één dag per week aanwezig is of zelfs maar 3 uur. Wij maken hierin geen onderscheid. De ouders dienen slechts op voorhand hun noden kenbaar te maken. Hiervoor zijn er steeds per maand invulformulieren aanwezig.

Met onze missie willen wij anderen aanspreken en dient deze inspirerend te werken. Onze missie is gekend en gedragen door al onze medewerkers.