MEDICATIE

Wat als mijn kind medicatie nodig heeft?

In principe wordt geen medicatie toegediend. Wij verzoeken je aan je arts te vragen bij voorkeur medicatie voor te schrijven die ’s morgens en ’s avonds door jou zelf kan worden toegediend. Soms zal je kind echter toch tijdens het opvangmoment medicatie moeten nemen. Uitzonderlijk kan je dan medicatie meebrengen. Dit kan evenwel enkel op medisch voorschrift.

Ook vragen wij door de apotheker duidelijk het volgende te laten vermelden:

  • naam van de inhoud;
  • naam van de dokter/ apotheker;
  • naam van het kind;
  • datum van aflevering en vervaldatum;
  • dosering en wijze van toediening en duur van behandeling;
  • wijze van bewaren.

Op een individueel document van je kind zullen wij telkens datum, medicijn, tijdstip en hoeveelheid van toediening vermelden zodat je hierop een duidelijk zicht hebt.