UNITS

d796d796d796d799d79cd793d799d79d_d7a8d795d7a7d793d799d79d

De kinderen verblijven in vaste leefgroepen van maximum 18 aanwezige kinderen. Er zijn vier leefgroepen, die als volgt zijn ingedeeld in Geraardsbergen en Tollembeek:

 • gele unit: baby’s, kruipers en beginnende stappers;
 • oranje unit: beginnende stappers en goede stappers;
 • rode unit: peuters;
 • kleutergroep: voorbereidend kleuterklasje;

De gele en de oranje unit zijn semi-verticaal ingedeeld, de rode unit en kleutergroep zijn horizontaal ingericht. We kiezen ervoor om de groepen in leeftijdsjaren in te delen, omdat de leidsters de activiteiten gerichter kunnen aanreiken en het lokaal in functie van één leeftijd aangepast kan worden. De individuele benadering staat centraal.

De vestiging in Bever daarentegen werkt met de verschillende groepen die als volgt worden ingedeeld:

 • baby’s;
 • stappers;
 • peuters;

De leidinggevende stelt de groepen samen, in overleg met de betrokken begeleidsters van de kinderen. Zij houdt hierbij rekening met de geaardheid en ontwikkelingsfase van het kind, de pedagogische visie, het reserveringsschema en de beschikbare plaats.

Elke groep van 8 kinderen staat onder begeleiding van 1 kinderverzorgster. Alle leefgroepen hebben hun eigen leefgewoonten. Voor meer informatie over de dagindeling, de slaap – en eetgewoonten en de spelactiviteiten kan je steeds terecht bij de begeleidsters van de kinderen of de leidinggevende.

Wanneer een kind er motorisch en mentaal klaar voor is, kan het doorschuiven naar een volgende groep. Het doorschuiven gebeurt in overleg met de ouders. Indien je als ouder bezwaar hebt bij het doorschuiven, kan je dit steeds met de leidinggevende bespreken.

Om de overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen maken de kindjes geleidelijk aan kennis met de volgende leefgroep. Eerst brengen zij een half uurtje door bij de grotere kindjes, samen met de vertrouwde begeleidster. Stilaan wordt de tijd die de kindjes doorbrengen in de volgende speelgroep langer.

Om praktische redenen kunnen de kinderen voor 8.00 uur en na 17.00 uur samen opgevangen worden.

Meer informatie hieromtrent kan u verkrijgen bij de leidinggevenden.


kleutergroep: voorbereidend kleuterklasje

Zowel voor ouders als voor een kind is de eerste schooldag een grote en spannende belevenis.

Sommige kinderen maken de overgang naar school vlot, anderen hebben wat meer moeite. Dit hangt af van kind tot kind. Het zal in elk geval moeten wennen aan de nieuwe gezichten en de nieuwe omgeving. Is het kind al vertrouwd met een opvangvoorziening, dan kan dit de overgang naar de kleuterschool vergemakkelijken.

Stimuleer een kind door het de stap naar de kleuterschool te laten ervaren als een stap naar het ‘groter worden’. Het zal trots zijn en meer moed hebben om te gaan.

Tips

 • Laat het kind al eens enkele uren bij familie of vrienden. Zo leert het vertrouwen te krijgen en te geloven dat een ouder altijd terugkomt.
 • Neem het kind mee bij het ophalen van zijn broer of zus aan de schoolpoort.
 • Probeer op voorhand met het kind een bezoekje te brengen aan de kleuterschool.
 • Vertel aan de kleuterleid(st)er over het karakter van het kind, dat zal de aanpassing bevorderen.
 • Lees met het kindje een leuk boekje over de eerste schooldag.
 • Zorg ervoor dat het kind voldoende nachtrust krijgt en dat het eventueel een middagdutje kan doen.
 • Ga samen een schooltasje kopen.

Voor meer informatie en tips raadpleeg Kind en Gezin’s website hier.