OPENINGSUREN

De ouders komen ten laatste in het kinderdagverblijf aan om 19u15.

Tijdens de grote vakantie is het kinderdagverblijf 4 weken gesloten, dit valt meestal samen met de twee laatste weken van juli en de twee eerste weken van augustus. Het kinderdagverblijf kan extra sluitingsdagen vastleggen (bv. Brugdagen bij feestdagen en vormingsdagen voor het personeel).

De sluitingsdagen worden bij het begin van het jaar schriftelijk meegedeeld aan de ouders. De lijst met vakantie- en sluitingsdagen is eveneens te verkrijgen bij de leidinggevenden. Bij kinderen die in de loop van het jaar starten zit deze lijst in het heen- en weerschriftje.