WAARDEN EN NORMEN

Wij trachten vanuit een pluralistische visie onze dienstverlening maximaal open te stellen voor alle kinderen en hun ouders, die er behoefte aan hebben, ongeacht hun etnische afkomst, cultuur, nationaliteit, geslacht, geloof, levensovertuiging,.. met alle respect voor het verdrag inzake de rechten van het kind.

Binnen onze groepsopvang werken we samen vanuit dezelfde waarden en normen. Wij proberen zoveel mogelijk binnen de grenzen van onze eigen pedagogische visie met ouders mee te gaan en respect te hebben voor hun waarden en normen en die van de kinderen.

De band met de kinderen is voor ons heel belangrijk. Begeleidsters werken dan ook met een positieve instelling aan de band die ze met de kinderen willen opbouwen. De liefde voor het kind en de professionaliteit die de begeleidsters bezitten, maakt dat ze een goede band met de kinderen kunnen opbouwen en dat ze de kinderen de nodige geborgenheid kunnen geven.

Wij houden wel voor ogen dat wij de opvoedkundige rol van de ouders niet vervangen. Wij werken samen om het kind sociale en pedagogische vaardigheden aan te leren en dit altijd in overeenstemming met de normen en waarden van de ouders.

Openheid en eerlijkheid zijn binnen onze groepsopvang belangrijk naar alle betrokken partijen (ouders-kinderen, personeel, externen). Door openheid en eerlijkheid kunnen ouders en kinderen de begeleidsters vertrouwen, zich veilig voelen en hun kind met een gerust hart achterlaten.