ONS TEAM

Het team van het Kinderdagverblijf Pierrot zorgt er iedere dag voor dat de visie en kwaliteit in praktijk wordt gebracht.

Ons kinderdagverblijf beschikt minimaal over een team van deskundige medewerkers, die beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind en Gezin en de verwachtingen van het organiserend bestuur. Alle medewerkers volgen regelmatig bijscholing, minimum 1 dag per werkjaar.

Personeel Bever

Personeel Tollembeek

Personeel Geraardsbergen